Dette arbeidet skjer i forbindelse med undersøkelse av grunnforholdene i feltet.  Multiconsult vil ha med utstyr inn på eiendommene.  Se vedlagte kart hvor borepunktene er avmerket.

Har du spørsmål kan du kontakte: Hans Hugo Henriksen - telefon 977 30 740