Så langt er 1500 m grøftet og to stikkrenner skiftet.  Arbeidet utføres av Brødrene Karlsen.Arbeid på Lanesveien