Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes i institusjon uten eget samtykke.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og omsorg

  Beskrivelse

  En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker treffer vedtak om tvungen tilbakeholdelse etter forslag fra kommunen. Pårørende kan kreve at kommunen vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet.

  Målgruppe

  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennes pårørende

  Kriterier/vilkår

  • Den gravides rusmiddelbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruket
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig

  Pris for tjenesten

  Institusjonsopphold for gravid rusmiddelavhengig er som regel en del av spesialisthelsetjenesten og er da gratis for pasienten og for kommunen.

  Partnere

  • Spesialisthelsetjenesten ved regionalt helseforetak
  • Helse- og omsorgstjenesten
  • Fastlegen
  • Barnevernstjenesten
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt
  helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
  spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

  Retningslinjer

  Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Storsteinnes legekontor
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Storsteinnes legekontor
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Hans Olav Eriksen
  Tittel:Kommuneoverlege
  Epost:hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:03
  Oppdatert:
  2020-09-16 13:40
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2021-01-15