For Balsfjord kommune blir nærmeste miljøstasjon Perpetuum Stormoen

Klikk på linken for nærmere informasjon: 

http://www.senja-avfall.no/nyheter_cms/2017/august/gratis-innlevering-av-kasserte-fritidsbaater/200