tur  160  Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. På disse sidene vil du finne beskrivelser og veiledninger til ulike typer tiltak. Du vil også finne nyttige linker til blant annet søknadsskjemaer, regelverk, kart og arealplan og reguleringsplaner.

Byggesøknader kan sendes inn i form av standardiserte blanketter, eller elektronisk via byggsøk. Blanketter til din søknad finner du på http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/  I ByggSøk ledes du gjennom byggesøknaden og det sjekkes til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen. På den måten vil du kunne oppnå en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Systemet er gratis, men det krever at du oppretter en brukerkonto.

Dersom du er usikker på om det ønskede tiltaket er søknadspliktig med bruk av ansvarlige foretak, om du selv kan stå som ansvarlig eller om det ikke kreves søknad, kan du lese litt mer om dette under Må du søke?