Det betyr at servicehus på campingplassene enten er åpnet, eller åpner så snart innehaver har alt på plass i forhold til smittevern. Innehaver har ansvar for generelt renhold av rom som brukes av flere, men det fritar ikke hver og en som bruker det å følge smittevernreglene nøye. Det er opp til hver enkelt av oss å bremse/stoppe spredningen av Covid-19, så derfor må vi alle passe på at vi ikke bidrar til å smitte andre, eller bli smittet selv.

Balsfjord kommunes anbefaling uansett er at du ikke drar på campingen dersom du har forkjølelses/influensasymptomer.

Dessuten må hver og en huske på

  • Ikke for mange inne på fellesanlegg samtidig. Husk minst en meters avstand. Vent på tur.
  • Påfør antibac når du kommer til bygget. 
  • Vask hendene både når du kommer inn, og når du forlater.
  • Bruk tørkepapiret for å stenge kraner, og å lukke opp og igjen dører.
  • Unngå å berøre dørklinker, dørkarmer og flater.
  • Hvis du trenger å bruke hansker så husk å vreng dem av. Ikke kom borti utsiden med bare hender.
  • Husk gode hostevaner (host i albukroken eller i papirhåndkle)
  • Forlat rommene slik du selv ønsker å finne det når du har ærend dit.

Balsfjord kommune vi takke alle som har respektert de restriksjoner som har vært pålagt oss denne tiden. Det har sikkert føltes begrensende for oss alle, men hensikten har vært at vi alle skal holde oss - og hverandre smittefrie. Vi har ikke påvist smitte hos noen som bor i Balsfjord, og slik vil vi at det fortsatt skal være.