Hvorfor overleverte friluftsrådet heftet til nettopp han? Jo fordi han presenterte regjeringens visjoner for friluftsliv til en fullsatt forsamling, og han nevnte eksplisitt at det var viktig for regjeringa å legge til rette for mer fysisk aktivitet i undervisninga. Ikke visste han at Ishavskysten sitt lærende nettverk akkurat har laget et idehefte med praktiske (enkle, morsomme og pedagogisk riktige) eksempler og metoder på hvordan man nettopp knytter fysisk aktivitet og læring. Så han fikk overrakt et eksemplar av ideheftet, han ble veldig positivt overraska og spurte til og med om et eksemplar til, før han sa at dette var noe han ville ta med seg tilbake til Stortinget.

Så metodene som nettverkets skoler (Sand, Eidebakken og Hansnes skole) sine kreative og flinke lærere bruker i undervisningen har blitt overrakt som inspirasjon til en stortingsrepresentant. Det syns Ishavskysten friluftsråd er veldig artig, og håper at ideheftet vil inspirere regjeringa og Stortinget til å gå inn for minimum en time fysisk aktivitet i skolehverdagen.

Ønsker flere skoler velkommen med i nettverket

Ishavskysten friluftsråd sitt lærende nettverk ønsker skoler fra friluftsrådets medlemskommuner velkommen til å være med i nettverket vårt. Å jobbe sammen på tvers av kommunegrenser og skolegårder tror vi kan bidra til å skape de positive og kreative endringene i skolehverdagen.

Det koster ingenting for skolene å være med i nettverket (uten om at skolen selv må dekke vikarutgifter). Friluftsrådet koordinerer nettverket og står for de økonomiske kostnadene. Det er en nettverkssamling i halvåret. Neste samling blir til høsten. Dato kommer senere.

Nettverket håper ideheftet vil inspirere og engasjere kollegaer i skolen til å bruke uteområdene mere aktivt i skolehverdagen!

Idéheftet fysisk aktivitet i fag
Brosjyren Læring i friluft

Friluftshilsen

Tine Marie Hagelin
daglig leder
Ishavskysten friluftsråd