Frisklivsentralen er dessverre ikke i drift for tiden på grunn av manglende personell.

Hvem kan delta?

Målgruppen er personer som har behov for hjelp og støtte til å endre levevaner på grunn av at du har, eller har risiko for å utvikle livsstilsykdommer (for eksempel diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, overvekt, KOLS, høyt blodtrykk).

Henvisning til frisklivssentralen kan du få hos fastlege, fysioterapeut eller NAV. Du kan også kontakte frisklivssentralen direkte for å få en frisklivsresept.

Frisklivsresept

En frisklivsresept varer i 3 mnd, og starter med en innledende helsesamtale med fokus på situasjon nå og motivasjon for endring av levevaner. Vi setter opp konkrete frisklivsmål og setter opp en plan for perioden.

Deltagerne blir fulgt opp individuelt og/eller i grupper etter eget ønske og behov. Etter 3 mnd gjennomføres en avsluttende helsesamtale der vi oppsummerer reseptperioden og har fokus på hvordan følge opp påbegynt levevaneendring på egenhånd. Etter endt periode gis det tilbakemelding til deltakers fastlege og oppsummering av måloppnåelse i reseptperioden og dagens status.

Kontaktinformasjon: Øystein Wilsgård Benjaminsen, treffes tirsdager og torsdager

Kontorsted: Helsesentret Storsteinnes, ergo- og fysioterapitjenesten