Har du spørsmål som gjelder tømming av septik/slam eller behov for ekstra tømming, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50 eller epost: post@senja-avfall.no

Dersom du har klage på utført tømming sendes denne til Senja Avfall IKS, Industriveien 1 9308 Finnsnes. Eller epost post@senja-avfall.no Klagefrist er 1 mnd etter utført tømming.