Vi er på jakt etter dine bilder! Send inn dine bilder av vann i ulike former, enten i samhandling med menneskelige aktiviteter, eller i forbindelse med bruk, forurensing, fysiske inngrep og endringer, bevegelse, klima og naturkrefter.

Vi vil gjerne ha bilder av vann der du er eller har vært! Husk at det er mange ulike grupper og sektorer som er avhengig av vann: mennesker, byer og tettsteder, energisektoren, industrien, landbruket, transportnæringen, båter og så videre.  

NRKs journalist og humorist Linda Eide leder juryens arbeid med å kåre vinnerbildet. Du kan delta i fotokonkurransen ved å last opp bildene dine på http://vann-nett.nve.no eller gå til www.vannportalen.no for så å klikke deg videre inn til konkurransen.

 

Premier:

 
1. premie: 5000,-
2. premie: 1000,-
3. premie: 500,-
 

I tillegg vil de premierte få bildet sitt forstørret.

 
Regler for konkurransen
Innleveringsfrist 1.november 2008.

Regler for fotokonkurransen Vann i fokus

1. Konkurransen er åpen for alle, og det er lov å sende inn tre bilder per person. Siste frist for innlevering er 1. november 2008.

2. Bildene må være merket med navn på vannforekomsten (innsjø, elv eller fjord) og navn på fotografen.

3. Juryen skal bestå av personer fra Direktoratet for naturforvaltning(DN), Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Statens forurensingstilsyn (SFT). Juryen ledes av Linda Eide fra NRK.  Alle de innsendte bildene vil bli grundig vurdert. Juryen kårer vinneren samt andre- og tredjeplassen.

4.Direktoratet for naturforvaltning (DN), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens forurensingstilsyn (SFT) som står bak denne konkurransen forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, til bruk i egne publikasjoner, presentasjoner og Internettsider. Bildene vil bli kreditert med opphavspersonens navn. Bildene blir automatisk offentlige ved innlasting i Vann-Nett.

5. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres. Bilder som blir liggende på Vann-Nett vil bli merket med opphavspersonens navn. Det understrekes at det er egne regler for bilder av barn. For bilder av barn må det foreligge skriftlig samtykke fra foreldrene.

6. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

7. Bildene skal vise en reell situasjon. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.