I denne runden er 7 veinavn til behandling:

  1. Fjellfroskveien – Vei fra Takvassveien FV8570 til Rotli, med stikkvei til Svendborg. Veinavnet ligger til navnesakbehandling hos Kartverket sammen med stedsnavnleddet Fjellfrøs-/Fjellfrosk-. Veien har blitt tildelt et midlertidig navn: Veg 1097.
  2. Langvassli – Vei fra Takvassveien FV8570 til Langvassli, stikkvei til hyttefelt ved Badebukta og via skogsvei til Gommovatnet. Veien har blitt tildelt midlertidig navn: Veg 1110.
  3. Betongveien – Tverrvei mellom Industriveien og Skogveien i Nordkjosbotn. Tverrveien var tidligere en del av Industriveien, men ønskes som egen vei for mer ryddig adressering. Veien har blitt tildelt midlertidig navn: Veg 4510.
  4. Kjerrvikgrenda – Hyttefelt Øvre Skutvik/88/8 Lars Arne Sand. Vei i hyttefeltet er blitt tildelt midlertidig navn: Veg 9004.
  5. Hesteveien – Nåværende Dalveien i Lundbergfeltet. Navneendring påkrevd grunnet for likt veinavn med Dalvegen i Lakselvdalen.
  6. Agnesveien, Haugaveien, Rabalderstræde – Mottatte navneforslag alternativer for vei i nye Mestervik boligfelt (reguleringsplan ID 253). Veien har blitt tildelt et midlertidig navn: Veg 2710.
  7. Elementveien – Internvei mellom Hølveien og Element Nor/ E6 og stikkvei til sandtak

Høringen gir berørte anledningen til å uttale seg før adressenavn sendes videre til stadsnamntjenesta for tilråding. Stadsnamntjenesta kan tilråde alternative skrivemåter i henhold til lokale stedsnavn.

For vei nummer 6 på høringslisten, vei i nye Mestervik boligfelt, er det listet opp alle de tre forslagene som kommunen har mottatt. Det bes om innspill fra berørte parter angående forslagene.

Veinavnforslagene legges ut på kommunens hjemmeside og i servicetorget på Rådhuset.

Forslagene er ute til høring til 12.03.2021.

Eventuelle merknader og nye forslag meldes til Balsfjord kommune ved Plan- og Landbruk.

Kontaktperson: Ronald Wolden

E-post:                 ronald.wolden@balsfjord.kommune.no