Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding

A-meldingen er for alle arbeidsgivere og er en rapportering av lønn og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Fra 1. januar 2015 er det innført en ny rapporteringsmåte for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift gjennom a-meldingen.

  I a-meldingen rapporterer du informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytelser, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB). Meldingen skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. Frist for innsendingen er den 5. i måneden etter de månedene det skal rapporteres for.

  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling i to-månedlige terminer, altså seks ganger i året, ved at oppgjør skjer pr. 15. i påfølgende måned for de to foregående kalendermånedene, eksempelvis pr. 15. mars for månedene januar og februar. Oppgjøret skjer til skatteoppkreveren.

  Skatteetatens overordnede mål er å sikre at skatt og avgift blir korrekt fastsatt og innbetalt. Mer enn 80 prosent av de totale skatter og avgifter til stat og kommune kommer inn gjennom de skatte- og avgiftssystemer som etaten forvalter.

  Målgruppe

  Arbeidsgivere som har 0 til 8 ansatte

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt

  A-opplysningsloven
  Folketrygdloven § 24-3 Arbeidsgiverens plikter
  Skattebetalingsloven kap. 5 Forskuddstrekk
  Skatteforvaltningsloven § 10-2 Kontrollopplysninger fra tredjepart

  Lover

  A-opplysningsloven
  Folketrygdloven
  Skattebetalingsloven
  Skatteforvaltningsloven

  Forskrifter

  A-opplysningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Klikk på skjemalenken under. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender eller Kontaktperson NUF.

  Du kan se hvilke roller du har i Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

  Søknadsfrist

  A-meldingen skal sendes inn hver måned. Fristen er den 5. i den påfølgende måneden.
  Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er den 15. i påfølgende måned for de to foregående kalendermåneder.

 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2020-09-16 13:40
  Gyldig fra
  2018-07-06
  Gyldig til
  2021-01-15