I første rekke har man fokusert på kvinner med brystkreft. På nåværende nivå dreier det seg om en pilotstudie med et begrenset antall pasienter, men dette vil økes og inkludere andre pasientgrupper etter hvert som prosjektet skrider frem

Studien er finansiert med midler gjennom Norsk Forskningsråd og ledes av Cornelia Ruland, Rikshospitalet.

I kommunen ser vi både muligheter og utfordringer, og gleder oss til å ta tyngre fatt i dette forskningsprosjektet.

Idar Lettrem
Kommunelege I