Medlemmer og vararepresentanter i AP
AP
Medlem vararepr.
Gunda Johansen - ordfører Lill Tove Fredriksen
Odd Ronald Nilsen - varaordfører Torbjørn Skogstad
Eirin Kristin Kjær Maria Skogstad Frost
Lars K Mosli Leif Petter Lieng
  Stig Aasnes

 

Medlemmer og vararepresentanter i Høyre
H
Medlem vararepr.
Ole Johan Rødvei Bjørn Dølvik Johansen
  Lisbeth Eriksen

 

Medlemmer og vararepresentanter i Frp/Krf
Frp/KrF
Sonja Abrahamsen Michael Berg
  Widar Skogan

 

Medlemmer og varerepr for SP
SP
Jens-Olav Løvlid Tone M Rognmo
  Lisa Tollefsen