Samlingene er gratis, men reise og opphold dekkes av den enkelte. Samlingen kan gi rett til opplæringspenger.

Samlingen tar for seg temaer som kan være nyttig å få informasjon om når det gjelder barn og unge med særskilte behov  i barnehage og grunnskole. Det vil bli mulighet til erfaringsdeling og snakke med andre foreldre og fagpersoner i Statped.

Blant temaene som tas opp i samlingen er:

  • språk og kommunikasjon - Alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK)  

  • lover og rettigheter, overganger i opplæringsløpet     

  • psykososialt miljø

  • teknologi og læringsressurser

  • individuell opplæringsplan og strategier for inkludering

Her kan du lese mer og finne påmelding


Dearvvuođat / Med vennlig hilsen

Ánte Siri
Gulahallanráđđeaddi / Kommunikasjonsrådgiver

Statped
Statped nord
Tlf. 78446122
Mob. 95820265

Statped postmottak, Pb. 113, 3081 Holmestrand

Besøksadresse: Gimlevegen 68, 9019 Tromsø

www.statped.no - Statped på Facebook