Det er den enkelte huseiers plikt å forebygge og bekjempe rotteplager, etter forskrift om skadedyr § 2-1 og lov om folkehelse. Forebyggende tiltak kan være så enkelt som å unngå åpne kompostbinger, unngå mating av husdyr ute på marka og å ta en opprydding i hage og rundt hus og garasje. De som allerede har et rotteproblem anbefales å ta kontakt med et skadedyrfirma som kan bistå i skadedyrbekjempelse.

Slik forebygger du rotteplager

1.Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett. Rotter er flinke til å klatre og vil komme seg opp på
fuglebrettet.

2.Kompost skal være lukket.

3.Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester.

4.Unngå lavtkrypende busker/hekker. Disse gir skjul for rotter.

5.Kaninhold kan trekke til seg rotter på grunn av matrester og at kaniner ikke fordøyer maten
skikkelig.

6. Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette.

7. Vedstabler og liknende må plasseres ut fra vegg og opp fra marken slik at en unngår mørke steder.

8.Steingjerder er et ypperlig gjemmested.

9.Ikke gi katter og hunder mat ute.

10.Hold det ryddig rundt hus og i garasje for da finner ikke rottene tilholdssteder.

11.Kontroller at det er musebånd mellom kledning og grunnmur. Rottene trenger ikke mer enn l ,25 kvadratcentimeter for å komme inn!

12.Ikke hiv matrester i do.

13.Ha metallrister i veggventiler.

14.Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i huset ved å gnage seg inn under taksteinene.

15.Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.

17.Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over