Program:

Ordføreren åpner møtet, og ønsker velkommen.

Rådmannen i Tranøy kommune, Alf Rørbakk fortelle om deres erfaringer fra bosetting av flyktninger.

Flyktningkonsulent i Balsfjord, Elisabeth Mikkelsen informerer om den planlagte bosettinga i Balsfjord kommune.

Leder på voksenopplæringa Wenche Heimly informerer om programmet på voksenopplæringa

Det vil være åpent for spørsmål underveis, og i etterkant av innleggene.

Det vil blir et lite kulturelt innslag med Trine Strand underveis.

Vi håper så mange som mulig møter opp, og ønsker alle velkommen!

 

Elisabeth Mikkelsen
flyktningskonsulent
tlf 77 72 21 05/918 98 683