http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil   Legg inn Troms fylke og deretter velger du Balsfjord.  Klikk så på "Hent folkehelserpofil for kommune"