Det er i det gode fellesskapet i et lokalsamfunn at folkehelsen fremmes. Derfor har vi i vår Folkehelseplanen valgt visjonen:

”Sammen for god Folkehelse”.

Vårt ansvar ligger derfor i å redusere mest mulig av de ytre faktorene som kan påvirke folkehelsen negativt, stimulere og legge til rette for at enkeltindividene velger en helsefremmende livsstil. Mye av tilretteleggelsen for fysisk aktivitet og stimulering til en sunn livsstil styres av flere sektoraktiviteter i et komplekst samspill.