Informasjon

Ukrainere som er ankommet Balsfjord kan søke asyl ved å registrere seg hos politiet. Kontakt politiet og gjør en avtale for registrering og søknad om asyl til Norge. Registreringen skjer lokalt ved politistasjonen i Tromsø.

Det er samtidig viktig at personer som ankommer fra Ukraina, kontakter Balsfjord kommune, flyktningtjenesten tlf 91898683, eller på mail: postmottak@balsfjord.kommune, slik at Balsfjord kommune har oversikt over ankomster til kommunen.

Innsamling av klær og utstyr

Registrerte flyktninger som får Balsfjord som bosettingskommune, vil bli godt ivaretatt av vår flyktningtjeneste. Det betyr at det en flyktning har behov for, f.eks. klær, leker og utstyr, dekkes av Flyktningtjenesten. Det er derfor ikke behov for egne innsamlingsaksjoner til flyktninger som bosettes i kommunen.

Snakker du ukrainsk eller russisk?

Dersom du snakker ukrainsk eller russisk, og kan jobbe i barnehage, skole eller andre kommunale tjenester, ønsker vi å høre fra deg. Dette er foreløpig kun ei kartlegging.  

Barnehage og skole

Informasjon om norsk barnehage og opplæring til nyankomne ungdommer og foreldre

Vi har oversatt informasjon om det norske skolesystemet til flere språk, blant annet ukrainsk og russisk. Informasjonen kan lastes ned og deles ut til nyankomne ungdommer og foreldre.
Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge

 

Offentlig informasjon

Reglene som er samlet på denne siden gjelder primært flyktninger. Dersom du som ukrainer ønsker å bosette deg i Norge som følge av familiegjenforening, arbeidstillatelse eller på en annen måte, gjelder det andre regler.

Ukrainere som har biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. De kan på egen hånd oppholde seg på turistvisum i den perioden, men må registrere seg dersom de vil ha tilgang til oppfølging fra myndighetene. Du kan da i løpet av denne perioden orientere deg og velge om du ønsker å søke om asyl eller ikke.

De ulike forvaltningsorganene i Norge har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt, fortrinnsvis på et språk søkeren forstår. Du kan derfor henvende deg til norske myndigheter dersom du ønsker mer informasjon.

Du kan lese mer her: Ukrainfo