"Turistkontainerne" er plassert i Elveparken og ved Tennes kirke.  Utgifter til disse kontainerne betales av kommunen og går dermed ikke inn i beregningene av kostnader for kommunal renovasjon. 

I tillegg er det satt ut en kontainer ved Ansnes beregnet på hyttesøppel.