Fiske

Regler for fiske av kongekrabbe

Balsfjord er utenfor kvoteregulert område for kongekrabbe. Fisket etter kongekrabbe regnes som utrydningsfiske. Hvis man forholder seg til regler om fangst og merking av fangstutstyr så er det ingen begrensninger på å fiske kongekrabbe. Det er ikke lov å sette ut fangst uansett størrelse.

kongekrabbe
1