Har ditt lag noen turer som passer inn i turkalenderen, så send dette snarest til: gunn@balsfjord.kommune.no
Merk eposten med turkalender,  frist for å sende inn til Ishavskysten er 1. mars

Det er ønskelig at turen fylles inn i vedlagte excelark og returneres sammen med mailen.

Fellesturer_Turkalender 2016.xlsx