Prosjektene/prosessene skal ha fokus på bl.a. bolyst, attraktivitet og etableringsmuligheter for næringsliv/bedrifter. For både Storsteinnes og Nordkjosbotn har det gjennom årenes løp vært gjort flere planer og prosjekter. Arbeid som tidligere er gjennomført vil, sammen med relevante kommunale planer, utgjøre en del av bakteppet for stedsutviklingsarbeidet som nå skal utføres på de to stedene. Det må planlegges for en stedsutvikling som skal skape trivsel og mulighet for utfoldelse for alle (innbyggere,

Ekstern konsulent er engasjert som skal arbeide med prosjektene: FCG Design and Engineering Ltd og Verte Landskap&arkitektur AS.

Stedsutviklingen skal bygge på en kartlegging og analyse av de to stedene, herunder ulike aktørers behov og interesser. Gjennomføringen av oppdraget skal munne ut i en tiltaksplan for den fysiske utformingen av stedene.

For å sikre lokal forankring/eierskap til prosjektene, skal det legges til rette for en åpen og inkluderende prosess med god mulighet for alle til å medvirke i prosessen. Derfor vill vi invitere alle till felles seminarier:

Onsdag 25.5.2016 i Storsteinnes kl 18-20

Plass: kommunestyresalen, Rådhusgata 11

Torsdag 26.5.2016 i Nordkjosbotn kl 18-20,

Plass: Nordkjosbotn samfunnshus, Skogveien 10

Plan og Forvaltning
Ylva Sneve
Enhetsleder
tlf 947 85 926
www.balsfjord.kommune.no