Riktig beløp som skal betales inn er kr 468,- inklusiv merverdigavgift.

Mottatt faktura skal ikke betales. De som allerede har betalt vil få beløpet refundert. 

Ny faktura blir sendt til uka. Vi beklager på det sterkeste.