Ved en beklagelig feil har det blitt satt uriktig forfallsdato på innbetaling av eiendomsskatt.  Det står at forfall er 20.03.17, mens riktig forfallsdato skal være 20.04.17.