Brann og redning v/ feieravdelingen ber om at:

  • Eier varlser eventuelle leieboere
  • Påse at ovner er slukket og at spjeld og trekkluker er STENGT.
  • Krav til godkjent takstige og løs stige:

Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.

Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.

Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.

Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.

Det er også viktig at stigen kan settes stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.