Du kan få oversikt over fastleger i Balsfjord her: https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege?fylke=19&kommuner=5422

Dersom du ønsker å bytte fastlege må du logge inn ved hjelp av  bankid eller lignende.