Her kan du finne oversikt over fastleger i din kommune https://helsenorge.no/min-helse/bytte-fastlege?fylke=19&kommuner=1933