HVOR KOMMER FARGEN FRA:
Over tid dannes det et innvendig belegg i vannrørene av olje fra planterester i vannkilden. Dette skjer spesielt i flom og nedbørsperioder. Belegget i rørene kan sammenlignes med en kaffekopp som ikke er blitt vasket på lang tid.

ER VANNET HELSESKADELIG:
Selv om vannet er farget er det allikevel bakteriologisk trygt. Det er selvsagt ikke spesielt “brukervennlig” i det tidsrommet det skjer.

NÅR KAN DETTE SKJE:

  • Innvendig belegg i hovedledninger kan løsne og finne vegen inn i senstikkledning uten en påviselig årsak.
  • Stikkledning har ikke vært i bruk over et lengre tidsrom grunnet ferie.
  • Brå økning i vannhastigheten i stikkledning eller hovedledning som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort vannuttak, for eksempel ved brann.
  • Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnett

HVA SKAL GJØRES NÅR DETTE SKJER: 
Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen så anbefales du å gjøre følgende:

Åpne kaldtvannskraner og la det stå og renne til din inntaksledning blir spylt ren. Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår.

Dersom det, etter en, eller to slike spylinger, fortsatt er misfarget vann så bør vannverkseier eller kommunen kontaktes.

 

Balsfjord Kommunalteknikk