Slikt drivgods kan være en stor fare for fritidsbåttrafikken, spesielt mindre fartøyer med høy fart. Drivgods med høy egenvekt kan være svært vanskelig å identifisere da det kan flyte like i vannflaten. Det anmodes til forsiktighet.

 

Vennlig hilsen

Ivan Jørgensen

Balsfjord Havn

Telefon 995 77 406