Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Familievernkontor

Bearašsuodjalankantuvra fállá veahki ja ráđđeaddima go bearrašis leat váttisvuođat dahje lea roasuid siste.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Bearašsuodjalankantuvra fállá veahki ja ráđđeaddima go bearrašis leat váttisvuođat dahje lea roasuid siste. Sáhtát váldit njuolga oktavuođa bearašsuodjalankantuvrrain ja buot bargiin lea jávohisgeatnegasvuohta. Ságastallanterapiija báraide ja bearrašiidda lea dábálaččamus fálaldat.  Bearašsuodjalankantuvra fállá maid gurssaid ja joavkodoaimmaid áigeguovdilis bearaš- ja ovttasássanfáttáin. Bearašsuodjalankantuvra doaimmaha bákkolaš soabaheami

  • go bárra earrána dahje ovttasássit mannaba goabbatsadjái, ja sudnos leat mánát vuollel 16 jagi
  • go váhnemat, geat eaba oro ovttas, gáibideaba dikkis mearriduvvot váhnenovddasvástádusa, máná/mánáid ássanbáikki ja ovttastallama.

  Bearašsuodjalankantuvrrat leat juohke fylkkas. Sáhttet leat juogo stáhtalaš dahje girkolaš kantuvrrat, muhto gustojit dat seamma lágat, ja lea Mánáid-, dásseárvo- ja searvadahttindepartemeanta mii dohkkeha daid. 

  Nærmeste familivernkontor til Balsfjord kommune er i Harstad, Tromsø og på FInnsnes.

  Pris for tjenesten

  Fálaldat lea nuvttá.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Finn nærmeste familievernkontor

  Partnere

  Bearašsuodjalankantuvra bargá ovttas dearvvašvuođaguovddážiin dan guovllus gos lea, erenoamážit riegádahttimii ráhkkanahtti gurssaid ja  aittošaddan váhnemiid gurssaid, Godt samliv, oktavuođas. Dalle go lea heivvolaš ja go bearaš miehtá dasa, de ovttasbargá bearašsuodjalankantuvra suohkana mánáidsuodjalusain gávdnandihti buriid doaibmabijuid olle bearrašii. Bearašsuodjalankantuvra ovttasbargá maid skuvllaiguin, Sosiálkantuvrrain, eaktodáhtolaš servviiguin, searvegottiiguin jna.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Familievernkontor i Troms ligger på Finnsnes,  i Harstad og i Tromsø

 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2020-01-15