Tema på fagdagen:
Etablering av felt
Gjødsling av juletrefelt ved ulik alder
Oppfølging av nyplantinger
Toppskuddregulering
Kjemisk og mekanisk regulering av toppskuddet
Forming av trær, når og hvordan
Høsting og salg
Torgsalg, direktesalg, sjølhogst
 
Anne Liv og Kurt har 20 års erfaring med produksjon av juletre, de hevder å være verdens nordligste «profesjonelle» juletreprodusenter.