Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

Du har rett til å få erstatning hvis dine husdyr er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Fylkesmannen.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet av rovvilt. Døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn. I de tilfeller hvor dyr er forsvunnet på beite og en ikke kan finne kadaveret for å fastslå dødsårsaken, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen mener at det er svært sannsynlig at tapet skyldes rovvilt.

  Med husdyr menes bl.a. sau, geit, storfe
  Med rovvilt menes gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

  Målgruppe

  Husdyreiere

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se naturmangfoldloven § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

  Lover

  Naturmangfoldloven

  Forskrifter

  Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), se lenke under.

  Skjema

  Elektronisk søknad om rovvilterstatning

  Søknadsfrist

  Skjemaet må være fylt ut og sendt innen 1. november i tapsåret. Det kan imidlertid være situasjoner som gjør det vanskelig å overholde fristen. Søknader som kommer inn etter fristen, blir avvist dersom du ikke på forhånd har avtalt noe annet med Fylkesmannen.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2018-07-06 12:41
  Oppdatert:
  2020-09-16 13:40
  Gyldig fra
  2018-07-06
  Gyldig til
  2021-01-15