På grunn av vakanse i stillinger fra mars 2019, har vi dessverre ekstra lang ventetid.

Felles telefon Ergo- og Fysioterapitjenesten: 77 72 21 14

Mestervik helsesenter, 9055 Meistervik

Kommuneergoterapeut Bente Larssen - 77 72 22 12 / 482 52 165

Balsfjord helsesenter, 9050 Storsteinnes

Sjeffysioterapeut Irene Skoglund - 77 72 21 54 / 957 91 484

Kommunefysioterapeut Marius Lund 77 72 21 53 / 482 52 158

Kommunefysioterapeut Mette Dalane 957 85 751

Åpningstider ved Helsesentrene

Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15:20 (Vintertid)

Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15:00 (Sommertid)

Fysioterapeuter med kommunalt tilskudd:

Mestervik:

Malangen fysioterapi AS, Elisabeth Klaussen –   949 70 962
elisabeth.klaussen@gmail.com -
Besøksadresse: Malangsveien 834, 9055 Meistervik
Postadresse: Boikamyra 2, 9055 Meistervik
Åpningstid: mandag - fredag 0800 - 15:30

Storsteinnes:

Centrum fysioterapi, Wolfgang Simon-Nilsen - 906 00 800     Mandag – torsdag: kl. 08.00-16.00 og etter avtale Klikk Annonse.pdf  for å se hvilke tilbud Centrum fysioterapi gir. 

Instituttene følger kommunens prioriteringsnøkkel

Vår målsetting er

Gi et best mulig tilbud til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, ut fra de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Det legges vekt på samarbeid med andre instanser.

Arbeidsoppgaver

-         Undersøkelse/vurdering

-         Behandling

-         Forebygging

-         Rehabilitering

-         Veiledning/undervisning

-         Formidling av hjelpemidler

-         Tilrettelegging av miljø

De kommunale terapeutene har hovedansvar for brukere med sammensatte behov, barn og brukere i institusjon, og har derfor lengre ventetid på kurativ beh. enn de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Henvisning til ergo- og fysioterapi

Fra 01.01.18 er ikke lenger rekvisisjon fra lege nødvendig, men det kan noen ganger være ønskelig med utfyllende opplysninger fra fastlege.

Behov for behandling/oppfølging må meldes til tjenesten. Tjenesten fører venteliste. Kriterier for prioritering mellom de personene som settes opp i ventelisten er utarbeidet.  

Prioriteringsnøkkel ergoterapeut.pdf

Prioriteringsnøkkel fysioterapeut.pdf

Pris for tjenesten

Fysioterapeutene følger egne takster fastsatt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

img  4301121  0001

 

Klage

Klage på ergo- og fysioterapitjenester rettes skriftlig til sjeffysioterapeut Irene Skoglund, Ergo- og fysioterapitjenesten,  9050 Storsteinnes,   tlf 77 72 21 54/957 91 484

 

 

 Samarbeidspartnere

Pårørende

Grupper av helsepersonell i kommunen og i spesialisthelsetjenesten

NAV (trygdekontor, hjelpemiddelsentral)

Hjelpemiddelfirmaer

Den kommunale vaktmestertjenesten

Pedagogisk personale

Universitetet i Tromsø, fysioterapeut- og ergoterapeututdanningen

Andre etter behov

Gjeldende lover og regelverk


Lov om helsepersonell
Pasientrettighetsloven
 

Aktuelle linker:

www.helsenorge.no

www.helfo.no

http://www.nav.no/

http://www.fysio.no

www.netf.no