Oversikt over enheter og enhetsledere med telefonnummer
Enhet Enhetsleder Telefon
Balsfjord kommunalteknikk Oddvar Larsen 907 24 812
Balsfjord sykehjem - BBS Jeanette Skogeng 932 66 116
Boligtjeneste funksj.hemmede Renate Salangli 905 45 564
Brann- og redning Morten Nilsen 909 16 695
Hjemmetj. Nordkjosbotn/Laksvatn Bente Seljelv 905 03 160
Hjemmetj. Storsteinnes Jeanette Skogeng 932 66 116
Kulturskolen Roy Hansen 905 88 656
Laksvatn oppvekstsenter Wenche L Riise 77 72 33 02
Malangen barnehage An-Magritt Asplund 976 11 972
Malangstun Marit Tollefsen 474 86 623
Moan Barnehage Trine Guttormsen 958 47 313
Nordkjosbotn barnehage Anita Deilet 913 49 295
Nordkjosbotn skole Trude Bråthen 907 89 265
Plan landbruk og drift Ylva Sneve 976 27 680
Psykiatri og rehab. Rigmor Hamnvik 950 63 180
Kst. Rådmann Einar Nøstvik Guleng 950 33 899
Sand og Mal.eidet skole Roy Arne Myhre 77 72 87 41
Sosial - NAV Benedicte H Lilleng 77 72 23 56
Storsteinnes skole Yvonne Jakobsen 416 77 509
Økonomi og interntjenesten Hans H Henriksen 977 30 740