Hvis boligen oppfyller vilkårene, vil den bli omgjort til fritidsbolig, og følge krav og regelverk tilpasset dette. Ved endring av bygningstype bolig eller våningshus til fritidsbolig vil eiendomsskatteavgiften øke, og kommunale gebyrer for renovasjon og slam vil bli lavere. Ved å benytte seg av denne ordningen er det lett å kreve omgjøring tilbake til helårsbolig

Skjemahttps://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5367&externalId=5422