De arbeidsgiverne som fortsatt ønsker å få tilsendt betalingskort må ta kontakt med sitt lokale skatteoppkreverkontor og avtale dette.

Arbeidsgiver vil bli gjort oppmerksom på dette på betalingskort som blir sendt ut fra og med 4. termin, se vedlegg som viser tekst på betalingskort.

Alle arbeidsgivere blir oppfordret til å levere terminoppgaven (RF-1037) via Altinn. Når terminoppgaven leveres via Altinn vil arbeidsgiver få oppgitt korrekt KID- og kontonummer når terminoppgaven leveres.

De arbeidsgivere som fortsatt ønsker å levere på papir har fortsatt mulighet til dette. Disse vil primært bli henvist til å opprette KID-nummer via www.skatteetaten.no/kid der de også vil finne korrekte kontonummer til skatteoppkreverne.  De arbeidsgivere som ikke ønsker å bruke KID-generatoren på skatteetaten.no blir henvist til sitt lokale skatteoppkreverkontor.

Følgende er informasjonsteksten på betalingskortene for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra og med 4. termin 2011:

Betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 

Fra og med første termin 2012 vil det ikke lengre bli sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Dersom du fortsatt ønsker å få betalingskortene tilsendt må du ta kontakt med ditt lokale skatteoppkreverkontor og avtale dette.

Benytt Altinn ved innsendelse av terminoppgaven

Vi anbefaler alle å innrapportere terminoppgaven via Altinn. Benytter du Altinn vil KID- og kontonummeret til skatteoppkrever bli oppgitt når du sender inn terminoppgaven.

Levering av manuell terminoppgave (RF-1037) 

Har du ikke mulighet til å levere via Altinn, kan oppgaven fortsatt leveres på papir til din lokale skatteoppkrever. Du kan lage KID-nummer ved å gå inn på www.skatteetaten.no/kid .  Her vil du også finne link til kontonummer til det enkelte skatteoppkreverkontoret. Du kan også få disse opplysningene ved å henvende deg til din lokale skatteoppkrever.