Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

HENVENDELSER OM COVID-19 VAKSINASJON: 404 36 469 Mail: covid19@balsfjord.kommune.no Les mer

Balsfjord kommune - Kommunal kompensasjonsordning lokale virksomheter i utsatte bransjer

 

Balsfjord kommune har fått tildelt kr. 3.181.000 til kommunal kompensasjonsordning, (4. tildeling) til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer i næringslivet.

Tilskuddet rettes inn slik ved tildeling:
Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning. (Grunnlaget for vurderingen er inntekts-/kostnadsbortfall i perioden, samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse).
Støtte kan gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements (turisme)- og serveringsnæringene, samt andre virksomheter som er rammet av pandemien (utenlandsk arbeidskraft, opprettholdelse av ansatte, bortfall av bestillinger).
 
Søknader skal fremdeles gjøres gjennom Regionalforvaltning.no. Nytt ved denne søknaden at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, MÅ oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato, og påse at denne IKKE overstiger 200.000 €.

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

1) Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.

2) Redegjørelse for alle mottatte kontanttilskudd fra staten (også kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato).

3) Virksomheten har minst en ansatt

4) Annen relevant dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.

5) Skatteattest.

6) Erklæring fra regnskapsfører eller revisor.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme: «Kap 553 post 68N Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter» og blir behandlet av formannskapet ved påfølgende møte etter søknadsfrist. Søknadsfrist 24. november. Startside (regionalforvaltning.no)

Balsfjord kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Kontaktperson; kommunalsjef Lillian Pedersen, 975 975 70,lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
norwegian-crowns-1081403_1280

Sist oppdatert 23. november 2021