Målgruppen for midlene

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

Generelt om søknader til næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond registreres på www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond eller de ekstraordinære midlene som er kommet i forbindelse med Covid-19 krisepakke. 

Kst Kommunalsjef Hans Hugo Henriksen, mobil 977 30 740, hhh@balsfjord.kommune.no 

Hvordan søke
Søkere må være registrert med organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene for å kunne søke.
Alle søkere til kommunalt næringsfond må bruke www.regionalforvaltning.no (RF.no)
Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangpunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger.
Søkere som velger å gå utenom RF.no vil ikke få saken behandlet. Mer informasjon om hvordan søke finnes på kommunens hjemmeside.
Vi anbefaler også at søker leser vedtektene til næringsfondet før søknaden skrives. Gjeldende vedtekter finnes på kommunens hjemmeside.

Balsfjord kommune oppfordrer potensielle søkere, spesielt kvinner og ungdom, som driver eksisterende bedrift eller planlegger å etablere bedrift om å ta kontakt for nærmere informasjon.

Åpen søknadsfrist. Saksbehandling av søknader til formannskapet skjer fortløpende i hht møteplan.

Nærmere informasjon, kontakt:
konstituert kommunalsjef Hans Hugo Henriksen , tlf. 97730740, e-post: hhh@balsfjord.kommune.no