Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Sáhtát ohcat oaččut vuoliduvvot dahje luitojuvvot opmodatvearu jus lea gártan dakkár dilálašvuohta mii dagaha ahte lea beanta gutneheapme gearjidit dan.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Økonomi og skatt
  - Bolig og eiendom

  Beskrivelse

  Sáhtát ohcat oaččut vuoliduvvot dahje luitojuvvot opmodatvearu jus lea gártan dakkár dilálašvuohta mii dagaha ahte lea beanta gutneheapme gearjidit dan. Ovdamearkkat dákkár dilálašvuhtii sáhttá leat buozalmasvuohta, buollin dahje roassu dahje luonddumoivi.

  Leat suohkana politihkalaš orgánat mat mearridit galgá go suohkan gáibidišgoahtit opmodatvearu.

  Målgruppe

  Eaiggádat ja geavaheaddjit dakkár opmodagain mas gáibiduvvo opmodatvearru.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Geahča maiddái suohkana mearrádusaid opmodatvearu birra.

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Vuolideapmi sáhttá addot vearroguoddi ohcama vuođul. Suohkan maid sáhttá iešheanalis vuolidit vearu.

  Skjema

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Mearrádus vuolideami ektui dahkko ovdagottis vearroválddi áššemeannudeami ja mearrádusárvalusa vuođul.

  Klagemulighet

  Ii leat láhkamearriduvvon riekti váidit. Don sáhtát goitge ođđasis ohcat jus oaivvildat ahte ášši ii leat doarvái bures čuvgejuvvon dahje jus dilálašvuohta lea rievdan.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Majken Sande
  Tittel:
  Telefon:77 72 20 48
  Epost:majken.sande@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-12
  Gyldig til
  2020-01-15