Møtet er på Takelvdal grendehus torsdag

21. august kl. 1800.

For mer informasjon se

www.vegvesen.no/europaveg/e6takelvdalen

Vel møtt!

Last ned informasjonsfolder HER