Vi ber dere se bort fra denne e-fakturaen. Altså har du betalt 1. termin skal du se bort fra e-fakturaen som nå er kommet i nettbanken.
Vi beklager dette!