Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Diş sağlığı hizmeti

Genel diş sağlığı hizmeti 18 yaşın altındaki herkes için ücretsiz olup, düzenli kontrol ve tedaviden oluşur. Kural olarak yetişkinler kendileri ödemek zorundadır, ancak istisnalar vardır.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

İlçe belediyesi genel diş sağlığı hizmetinden sorumludur ve öncelikli gruplara ücretsiz tedavi sunmaktadır. Buna ek olarak, 19 ve 20 yaşlarındaki kişilere, tedavide kamu tarifeleri üzerinden % 25 indirim sunulmaktadır.

Målgruppe

Genel diş sağlığı hizmeti, şu öncelikli gruplara düzenli ve gezici bir olanak sunmaktadır:

  • Doğumdan itibaren 18 yaşını doldurana kadar çocuk ve gençler
  • Kurum içindeki ve dışındaki zihinsel engelliler
  • Kurumda ve evde bakılan yaşlılar, kronik hastalar ve engelli insanlar
  • Resmi olarak kabul edilen mülteciler ve sığınmacılar
  • Tedavi yılında 19 veya 20 yaşında olan gençler 
  • İlçe belediyesinin öncelik vermeye karar verdiği diğer gruplar

Buna ek olarak, belediyenin madde bağımlılığı kapsamındaki uyuşturucu bağımlıları ücretsiz diş tedavisi hakkına sahiptir.

Pris for tjenesten

İlk üç grup için hizmet ücretsizdir. Belediye, (hasta ve kullanıcı hakları kanununa göre) kendi geçimlerini sağlayamayan kişiler için diş tedavisi yardımı yapabilir. Çalışma ve Yardım Kurumu Sigortasının hastalık durumunda destekle ilgili kendine ait kuralları vardır.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sosyal Sigortalar Yasasındaki ilgili paragraf Diş Hekimliği Yardımı § 5-6 ve Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasasında § 1-3’tür.

Lover

Folketrygdloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Tannhelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester

Forskrifter

Tannhelsetilbud til rusmisbrukere (rundskriv)

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Öncelik gruplardan birine dahil iseniz, hizmet için başvurmanız gerekmez. İlçe belediyesi sizi arayacaktır. Siz veya çocuklarınızın takip edilmediğini düşünüyorsanız bunu bildirin.

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasasına göre diş tedavisi yardımı için belediyeye başvurun. Hastalıkla bağlantılı diş tedavisi için Çalışma ve Yardım Kurumu Sigortası ile irtibata geçin.

Klagemulighet

Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyenin belirlediği makama bir itiraz gönderebilirsiniz. Karar sizin aleyhinize olursa ya da reddedilirse, valiliğe itirazda bulunabilirsiniz.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-08 09:09
Gyldig fra2018-05-03
Gyldig til2020-01-15