Administrasjonen hadde laget forslag til førsteutkastet basert på innspill fra publikum og politikernes signaler fra arbeidsmøtene i kommunestyret den 20/5-09, 17/2-10 og 26/2-10.

Samtidig behandlet formannskapet administrasjonens vurdering av alle innspillene som er kommet til planarbeidet. Det er kommet inn godt over 100 innspill.

Nå starter prosessen hvor kommunen skal bearbeide førsteutkastet sammen med sektormyndighetene i fylket.

Følgende dokumenter kan lastes ned:

Samtlige dokument er oppdatert etter formannskapets vedtak 22/4-10.

Opplysninger om planarbeidet ved henvendelse til seniorrådgiver Einar N. Guleng på e-post: einar@balsfjord.kommune.no eller tlf. 77 72 20 00.