144 - Tillatelse til tilbygg bolig på gnr 48/11 - Jan Ivar Johansen Lunde

145 - Godkjenning - Punktfeste til naustformål på eiendommen 32/5 - Bjørnar Hanssen

146 - Tilletelse - Byggesøknad for hytte på gnr 43/245 - Terje Moen

147 - Tillatelse - Byggesøknad for bolig på gnr 43/116 og 123 - Birgitte Andreasen og Raymond Eliassen

148 - Utslippstillatelse fra bolig på gnr 43/116 og 123 -  Birgitte Andreassen og Raymond Eliassen

149 - Tilletelse til riving av våningshus på gnr 43/524 - Arthur Mack

150 - Tillatelse til utslipp fra hytte på gnr 43/524 - Kjetil Karlsen

151 - Tillatelse til riving av fjøs på gnr 72/7 - Karin Hansen

152 - Tilletelse til bruksendring fra garasje til verksted på gnr 36/12 - Ronny Edvardsen

153 - Byggetilletelse for butikk/vaskehall på gnr 36/120 - Tømmerelv Eiendom as

154 - Tilletelse på søknad om riving av driftsbygning på gnr 37/8 - Arnulf Andreassen.

155 - Tillatelse til riving av fjøs på gnr 39/123 - Alf Kanstad

156 - Byggetilletelse for hytte på parsell av gnr 43/153 - Karin Bergli

157 - Byggetilletelse for forretningsbygg på gnr 46/61 - Kanstad El-service

158 - Tillatelse til oppføring av bolig på parsell av gnr 68/3 og 6 - Romeo og Vanja Frost

159 - Utslippstillatelse fra hytte på gnr 89/105 - Tormod Bergli

160 - Godkjenning - Deling av tomt rundt gårdens våningshus gnr 7/17 og salg av resten av eiendommen til nabobruk i drift - Jan Didriksen

161 - Godkjenning - Avkjørselstillatelse til kommunal vei - Håvard Lydersen

162 - Utslippstillatelse fra hytte på gnr 77/14 - Arne Edvardsen

163 - Godkjenning - Deling av gnr 96/4 for tomt rundt eksisterende hytte - Nils Arne Johansen

164 - Tillatelse gitt for byggesøknad for rekkehus med 5 leiligheter på gnr 47/442 -Nysted AS

165 - Tillatelse for søknad om dispensasjon fra forretningsbygg på gnr 46/61 - Kanstad El-service

166 - Byggetillatelse for inngjerding av område på gnr 47/20 - Tine Meieri

167 - Tillatelse til riving av fjøsmur på gnr 83/17 - Torill Reiertsen

168 - Tilletelse til flytting av Mynten gra gnr 58/7 til gnr 47/375 - Balsfjord historielag

169 - Byggetillatelse til bolig og garasje på gnr 10/62 - Kjell Oddvar Bomstad

170 - Tillatelse til badstu/omkledning på gnr 6/1 - Bård Andreassen

171 - Tillatelse til flytebrygge på gnr 6/1 - Bård Andreassen

172 - Tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til bolig på gnr 88/22 - Per Inge Karlsen

173 - Godkjenning - Deling av gnr 62/2 for tilleggsareal til boligtomt gnr 62/21- Arvid Andresen

174 - Melding om riving av sanitærbygg på gnr 102/5 - Arvid Pedersen

175 - Byggetillatelse for hytte på gnr 43/524 - Kjetil Karlsen

176 - Tillatelse til bygging  av tilbygg til bolig på gnr 88/5 - Marianne Lian

177 - Byggetillatelse for bolig og garasje på gnr 26/165 - Marius Lingrasmo og Therese Henriksen

178 - Byggetillatelse for tilbygg mellombygg kjøleanlegg på gnr 47/20 - Tine Meieriet

179 - Byggetilletelse for garasje og tilbygg bolig på gnr 93/11 - Mikal Lakseide

180 - Tillatelse til bruksendring fra silobygg i driftsbygning til garasje på gnr 39/5 - Gudmund Guldbrandsen

181 - Tillatelse til flytting av vei på gnr 36/3 - Sigmund Johansen

182 - Tillatelse til riving av gammelt bygg og oppsetting av ny garasje på gnr 80/2 - Bård Widar Olsen

183 - Rammetillatelse til opparbeidelse av industriområde på gnr 34/33 - Balsfjord kommune

184 - Byggetillatelse for hytte på gnr 103/159 - Frank Sørensen

185 - Byggetillatelse for bolig og garasje på gnr 48/167 - Alf-Sindre Rognmo

186 - Byggetillatelse for hytte på gnr 102/102 - Trond Minkstuen

187 - 191 - Klage på vedtak om spesialundervisning

192 - Klage på tildeling av timer for spesialundervisning

193 - Utslippstillatelse fra hytte på gnr 43/524

194 - Utslippstillatelse fra bolig på parsell av gnr 20/8