Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Ücretsiz hukuki yardım

Ücretsiz hukuki yardım, devlet tarafından tamamen veya kısmen karşılanan hukuki yardımdır.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Maddi durumunuz iyi değilse ve hukuki desteğe ihtiyacınız varsa, ücretsiz hukuki yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu, devletin avukat masraflarınızın tümünü veya bir kısmını karşılaması ve mahkeme işlemlerinin ücretsiz olarak yapılmasını sağlaması anlamına gelir.

  Öncelikli dava türleri şunlardır:  

  • Aile davaları
  • Kişisel yaralanma için tazminat
  • Kira ilişkisinin feshi/evden çıkarma 
  • Fesih/işten çıkarma
  • Sosyal güvenlik
  • Emeklilik

  Målgruppe

  Hukuki danışmanlık veya mahkeme işlemleri ücretlerini ödemeye maddi gücü olmayan kişiler.

  Kriterier/vilkår

  • Tek kişi olarak 246.000 kr veya eş olarak 369.000 kronu aşmayan brüt geliriniz veya işletme geliriniz var. Varlık sınırı 100 000 krondur 
  • Özel koşulların bunu makul kılmadığı sürece, hukuki destek masraflarınızı tamamen ya da kısmen karşılayan bir  hukuksal koruma sigortanız yok

  Bazı durumlarda valilik gelir sınırı için istisna yapabilir. Gelir ve malvarlığından bağımsız olarak aşağıdaki durumlarda ücretsiz hukuki yardım verilebilir

  • Çocuk refahı davaları ve sosyal meseleler için ilçe konseyinde
  • Kadın istismarı davalarında
  • Şiddet mağduru olarak failin aleyhine tazminat dava açarsanız

  Tutmak istediğiniz avukat, normal olarak yaşadığınız veya ikamet ettiğiniz yerin yakınında olmalıdır.

  Pris for tjenesten

  Brüt geliri yılda 100.000 kronun altında olan kişiler katılım payı ödemezler.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ücretsiz hukuki yardım almak için, mali durumunuzu bildiren bir kişisel beyan formunu doldurmanız gerekir. Form, dava ile ilgili bilgilerle birlikte valiliğe gönderilecektir. Bir avukata başvurmayı seçerseniz, avukat çoğu durumda ücretsiz hukuki yardımı kendisi kabul edebilir veya başvurunuzu iletmenize yardımcı olabilir.

  Skjema

  Fri rettshjelp (egenerklæring, skjema)
  PDF document
  ODT document Søknad om fri rettshjelp

  Vedlegg

  Maddi durumunuzda bir değişikli olduysa, dilekçeye son vergi bildirinizi veya başka bir onayı ekleyin.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Ana kural, ücretsiz hukuki yardım konusunda valiliğin karar vermesidir. Ancak, bazı durumlarda bu avukat kendisi tarafından veya ücretsiz mahkeme işlemlerinde mahkeme tarafından belirlenebilir.

  Klagemulighet

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde valilik nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Valilik kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:12
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15