(24.02.15) Kristine Fosli (33) startet i desember 2014 som prosjektleder for det treårige prosjektet "Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark". Kristine har jobbet på medlemssenteret på Nortura Målselv i snart 10 år.

IMG_8641_700x467.jpgBakgrunnen for prosjektet er den store nedgangen på storfekjøttproduksjon i begge fylkene, og at vi i Norge har en underdekning 19 % på storfekjøtt. Saueproduksjonen er på vei opp, men det er fortsatt en underdekning på 9 % i markedet på lammekjøtt.

Det er derfor en markedssituasjon, for begge dyreslag, som tilsier at satsing på økt produksjon burde være en markedsmessig korrekt tilpasning.

Nortura SA er prosjekteier og prosjektet finansieres sammen med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Felleskjøpet Agri og Samisk Utviklingsfond. Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark.

Vi ønsker å rekruttere nye produsenter innen sau og ammeku, samt å utnytte potensialet i allerede eksisterende produksjon. Vi skal i tillegg etablere sluttfôringsenheter for all tilgjengelig kalv i fylkene.

Målgruppen er produsenter som ønsker å øke besetningen, bygge ny driftsbygning, ombygging/tilbygg på eksisterende driftsbygning eller etablere ny grovfôrbasert kjøttproduksjon.

Det vil bli arrangert fagmøter, fjøsmøter, visningsfjøs, studieturer med rådgivere mm. Vi ønsker også å få gjennomført saueskolen i begge fylkene, og starte kjøttfeskolen  i løpet av prosjektperioden.

Etter forutgående kartlegging av interessen for dette prosjektet, vil prosjektet omfatte kommunene Kvæfjord, Harstad, Bardu inkl. Salangen, Lenvik, Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy og Storfjord i Troms og Àvjovàrri-regionen, dvs. kommunene Porsanger, Kautokeino og Karasjok i Finnmark.

Hovedinnsats vil bli lagt til disse kommunene, men interesserte produsenter i andre kommuner er velkomne med.

Kontaktinformasjon Kristine Fosli
For mer informasjon, ta kontakt på e-post: kristine.fosli@nortura.no eller tlf. 77 83 09 43