VANNLEKKASJER ER LOKALISERT PÅ NORDKJOSBOTN VANNVERK

Oppdatert 23. april 2013
IMG_4526

Balsfjord Kommunalteknikk arbeider med å få reparert skadene.
Vannet vil i perioder kunne være misfarvet på grunn av høyt forbruk.