I 2011 gav Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning ut en rapport som heter "Best på sau - faktorer som påvirker økonomisk resultat i saueholdet".  Denne rapporten vil Martine Karlsen gi en kort oppsummering av for å belyse ulike faktorer som påvirker det økonomiske resultatet og hvilke forskjeller det er funnet mellom sauebruk.

Dato: 16. februar 2012
Tid: 20.00 – 22.00
Sted: Kommunestyresalen på rådhuset i Balsfjord kommune. Det vil bli enkel servering.
Pris: Gratis